Szanowni Państwo,

Podobnie jak w latach ubiegłych, serdecznie zapraszamy do udziału w 36. Konferencji Ordynatorów i Kierowników Poradni Reumatologicznych, która odbędzie się w dniach 18-19 maja 2017 roku w Warszawie. Konferencja skierowana jest głównie do osób zarządzających oddziałami i poradniami reumatologicznymi w całym kraju. Organizatorem wydarzenia jest Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji przy wsparciu Warszawskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego oraz Fundacji na rzecz rozwoju Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

W ramach tegorocznej edycji Konferencji Ordynatorów planowane są dwa niezależne wydarzenia:

  • Konferencja Reumatologia 2017 (18 maja, godz. 10:00-15:30, Ministerstwo Zdrowia);
  • Konferencja Standardy w reumatologii 2017 (19 maja, godz. 9:00-14:30, Hotel Mercure Warszawa Centrum).

Konferencja Reumatologia 2017 (18 maja) koncentrować się będzie głównie na zachodzących obecnie zmianach w systemie opieki zdrowotnej. Szczegółowo omówione zostaną kwestie: sieci szpitali, programu wczesnej diagnostyki RZS,  opieki koordynowanej, map potrzeb zdrowotnych a także leczenia biologicznego w Polsce.

Konferencja Standardy w reumatologii 2017 (19 maja) poświęcona będzie aspektom klinicznym i naukowym. Szczegółowo omówiony zostanie postęp w zakresie diagnostyki i terapii oraz skuteczność dostępnych rozwiązań.

Mamy nadzieję, że to spotkanie będzie miejscem konstruktywnej wymiany poglądów dotyczących najważniejszych problemów reumatologii. Zapraszamy do zapoznania się z programem ramowym konferencji.

Komitet Organizacyjny Konferencji